Học sinh làm bài viết và khảo sát

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản về việc tổ chức tuyển sinh lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Anh, lộ trình B (ngày 4.7.2008).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/6/28/247566.tno