Học cách phân biệt tình bạn nơi công sở

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hannoinet - Ngoài ra, theo Mario Van Tonder - chuyên gia cố vấn và tâm lý học của Tổ chức World Trauma - khi thân thiết với ai đó, bạn rất dễ để lộ những thông tin mật của cá nhân hay công việc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=55428