Hoạt động đa ngành, lấy xây lắp làm trọng tâm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Trong những năm qua, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội luôn khẳng định được thương hiệu của mình trong ngành xây dựng, giá trị xây lắp vẫn chiếm thị phần chính.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141685&sub=56&top=38