Hoàng thân Ranariddh về nước sau 18 tháng lưu vong

    Gốc

    Sau khi nhận được lệnh ân xá của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Hoàng thân Norodom Ranariddh đã trở về Campuchia, chấm dứt 18 tháng sống lưu vong tại Malaysia.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/269654/Default.aspx