Hoàn thuế giá trị gia tăng trong xuất khẩu: Tăng cường quản lý

  104 liên quanGốc

  Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng doanh nghiệp gian lận trong xuất khẩu để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng, tháng 8-2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung trọng tâm trong quản lý hoàn thuế.

  Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng doanh nghiệp (DN) gian lận trong xuất khẩu để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), tháng 8-2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung trọng tâm trong quản lý hoàn thuế.

  Chưa phát hiện gian lận

  Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế Cục Thuế tỉnh cho biết, 8 tháng năm 2019, tình hình xuất khẩu tương đối ổn định, các DN có đề nghị hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu thường xuyên hàng tháng hoặc quý đều nằm trong diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Riêng một vài DN xuất khẩu đề nghị hoàn thuế GTGT lần đầu nên thuộc trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Để đảm bảo việc xác định đủ điều kiện hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu, Cục Thuế tỉnh đã đề nghị DN giải trình, bổ sung thông tin đối với hồ sơ hoàn thuế; qua đó rà soát, kiểm tra kỹ hồ sơ. Do đó, tại Khánh Hòa, thời gian qua, chưa có trường hợp nào có biểu hiện gian lận trong xuất khẩu để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.

  Hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế.

  Tuy nhiên, một số người nộp thuế khi lập hồ sơ hoàn thuế lần đầu bằng điện tử chưa tìm hiểu kỹ thủ tục lập hồ sơ nên bị sai sót, phải lập lại. Trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) đôi khi xảy ra trường hợp người nộp thuế không thể gửi kèm hoặc giải trình hồ sơ hoàn thuế như: Công văn giải trình bổ sung thông tin, bảng kê thanh toán hàng hóa đã xuất khẩu... Nguyên nhân là do hệ thống bị lỗi hoặc nâng cấp nhưng chưa được đồng bộ.

  Tập trung rà soát, kiểm tra

  Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế phải thực hiện đúng quy định trong quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT, bao gồm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế chưa có đầy đủ thông tin, tài liệu thì yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung; thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế. Đồng thời, xác định số tiền thuế, tiền chậm nộp, phạt và các khoản thu khác còn nợ ngân sách nhà nước để thực hiện bù trừ với số tiền thuế GTGT được hoàn của người nộp thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  8 tháng năm 2019, Cục Thuế tỉnh đã giải quyết hoàn thuế GTGT cho 178 hồ sơ với tổng số tiền 775 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Số tiền hoàn tăng do phát sinh các dự án đầu tư về điện mặt trời. Trong đó, hoàn thuế GTGT cho xuất khẩu được 112 hồ sơ với tổng số tiền 314 tỷ đồng, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu xuất khẩu giảm nhưng không đáng kể.

  Ngành Thuế phải khai thác, sử dụng hiệu quả thông tin về xuất nhập khẩu của người nộp thuế do cơ quan hải quan cung cấp qua ứng dụng quản lý thuế hoặc website của Tổng cục Hải quan. Đồng thời, trao đổi thông tin định kỳ 6 tháng/lần (ngày 30-5 và 31-11 hàng năm) giữa cơ quan thuế với cơ quan hải quan đồng cấp theo hình thức văn bản. Cơ quan thuế cung cấp cho cơ quan hải quan danh sách các trường hợp có số tiền thuế GTGT được hoàn cho DN cao bất thường. Cơ quan hải quan cung cấp cho cơ quan thuế danh sách các trường hợp DN vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm trong hoàn thuế GTGT; danh mục hàng hóa rủi ro cao… Cơ quan thuế phải thực hiện rà soát, phân tích thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT; tăng cường kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp có rủi ro…

  Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh đề nghị các phòng, chi cục thuế trong quá trình giải quyết hoàn thuế cần lưu ý một số nội dung: định kỳ phải cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan; tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT; rà soát các quyết định hoàn thuế GTGT có rủi ro. Ngành còn tập trung rà soát các quyết định hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với các trường hợp phát sinh trong năm để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế (từ 20 đến 25% các quyết định hoàn thuế). Các phòng, chi cục thuế tập trung đôn đốc người nộp thuế nộp vào ngân sách số thu hồi hoàn thuế GTGT và tiền xử phạt vi phạm hành chính…

  NGUYỄN KIM

   Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201909/hoan-thue-gia-tri-gia-tang-trong-xuat-khau-tang-cuong-quan-ly-8131330/