HLV Nguyễn Văn Thịnh: “Xin đừng hại Quốc Vượng thêm lần nữa!”

    Báo Hà Nội Mới
    4 đăng lạiGốc

    Ông Nguyễn văn Thịnh – HLV trưởng CLB TCDK. SLNA đã lập tức thốt lên như vậy khi chúng tôi chỉ mới vừa hỏi ông về chuyện…Quốc Vượng thời hậu án.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/45/179183