Hiệp đồng chiến đấu

    Gốc

    (HNM) - Trước khi mở màn chiến dịch tập kích đường không qui mô lớn vào Hà Nội, Lầu Năm Góc đã nhận định: Chỉ có không quân Việt Nam mới có thể đánh được B.52.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/153968