Hệ lụy của hoang phí tiềm lực

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo Quyết định phê duyệt định hướng quy hoạch chung xây dựng khu đô thị mới Mê Linh của Chính phủ, thì đến năm 2020, Mê Linh sẽ là đô thị công nghiệp, nghỉ dưỡng, thể thao giải trí, thương mại và dịch vụ du lịch với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại…

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=93563