HĐND TP Hồ Chí Minh triệu tập kỳ họp chuyên đề với nhiều quyết sách quan trọng

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hồ Chí Minh vừa có thông tin về việc triệu tập kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 19/5, với nhiều quyết sách quan trọng.

Dự kiến tại kỳ họp, các đại biểu sẽ xem xét các dự thảo Nghị quyết kèm Tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh những nội dung về phát triển kinh tế - xã hội.

Tờ trình quy định nội dung chi, mức chi ngân sách đối với nhiệm vụ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2030.

Tờ trình thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

 Tại kỳ họp này, HĐND TP Hồ Chí Minh xem xét các tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: Thành Nhân).

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hồ Chí Minh xem xét các tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: Thành Nhân).

Tờ trình quy định nội dung, mức chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố.

Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Đồng thời, HĐND TP Hồ Chí Minh cũng sẽ xem xét các tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố như: Dự án tăng cường năng lực khai thác, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; dự án nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới khối phòng họp Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (quận 7), dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Tầm Vu (quận Bình Thạnh).

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe UBND TP Hồ Chí Minh báo cáo HĐND Thành phố về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Xuân Trường

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/hdnd-tp-ho-chi-minh-trieu-tap-ky-hop-chuyen-de-voi-nhieu-quyet-sach-quan-trong-158047.html