HDBank thêm nhiều sản phẩm mới nhờ core banking

    1 đăng lạiGốc

    Core banking là hệ thống các phân hệ nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng như tiền gửi, tiền vay, khách hàng...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=a93cef202476ee&page=category