HBC: Biên lãi gộp quý 2 giảm phân nửa, lãi ròng sụt 24% còn 50 tỷ đồng

Quý 2/2022, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) ghi nhận lãi ròng giảm 24% dù cho doanh thu tăng mạnh 28%.

Trong kỳ, doanh thu ghi nhận mức tăng 28% lên gần 4.080 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng cao nên lãi gộp giảm đến 31%, biên lãi gộp giảm mạnh phân nửa từ mức 6,1% về 3,2%.

Điểm sáng là doanh thu tài chính gấp gần 3 lần lên 183 tỷ đồng phần lớn đến từ lãi bán các khoản đầu tư. Chi phí tài chính cũng tăng đến 88%.

Công ty đã tiết giảm đáng kể chi phí bán hàng khi chi phí này chỉ còn ghi nhận gần 9 tỷ đồng, tương đương giảm 14%, ngược lại chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đến 30%.

Theo đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 35% về 46 tỷ đồng, lãi ròng giảm 24% về còn gần 50 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh HBC sụt giảm trong quý 2.

Kết quả kinh doanh HBC sụt giảm trong quý 2.

Trong bán niên, HBC báo doanh thu tăng 30% lên 7.063 tỷ đồng và lãi ròng bị kéo giảm 5% về còn 63 tỷ.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của HBC ghi nhận hơn 18.000 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt tăng 12% và 15%, lên gần 13.000 tỷ đồng và 2.800 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả của Công ty tăng 15%, ghi nhận hơn 14.000 tỷ đồng.

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/hbc-bien-lai-gop-quy-2-giam-phan-nua-lai-rong-sut-24-con-50-ty-dong-144535.html