Hãy viết về “Giấc mơ Việt Nam”

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) - Cuộc thi viết “Giấc mơ Việt Nam” do Trung tâm Sách và Xuất bản Báo Sài Gòn Giải Phóng và Trường Doanh thương Trí Dũng tổ chức dành cho các bạn trẻ có ý tưởng sáng tạo về khoa học kỹ thuật và công nghệ góp phần xây...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/vi_binh_yen_cuoc_song/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8027090954/mlnews.2008-04-06.6936270434