HAX phát hành cổ phiếu để tăng vốn

CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (mã chứng khoán HAX) sắp phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Showroom của CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: haxaco.com.vn

Cụ thể, CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh dự kiến phát hành 14.014.134 cổ phiếu HAX với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 140.141.340.000 đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyển nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thứ tự thực hiện như sau: Giá trị thặng dư vốn cổ phần được xác định tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán: 30.524.927.236 đồng. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán: 109.616.412.764 đồng.

Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 10/05/2024

Hiện vốn điều lệ của CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh là 934.275.650.000 đồng.

CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh chủ yếu bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.

CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh Tổng đang lưu hành 93.427.565 cổ phiếu HAX trên thị trường chứng khoán.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 15/4, cổ phiếu HAX tăng 0,65% và đóng cửa ở mức 15.400 đồng/cổ phiếu.

A.N/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/hax-phat-hanh-co-phieu-de-tang-von/330091.html