Hậu nghỉ rét: Học sinh học bù vào thứ bảy, chủ nhật

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiện nay các địa phương đã chuẩn bị phương án khắc phục việc nghỉ học này bằng cách dạy bù vào các ngày thứ bảy, chủ nhật đối với những lớp học 1 buổi/ngày, và vào buổi học thứ 2 đối với các lớp học 2 buổi/ngày.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=41788