Hậu cần đi trước...

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Bám sát bộ đội, hướng về cơ sở, bảo đảm tốt hậu cần thường xuyên cũng như huấn luyện, SSCĐ, phòng chống thiên tai... được ngành hậu cần Binh đoàn Quyết Thắng triển khai toàn diện, với nhiều biện pháp cụ thể, đạt hiệu quả thiết thực...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.41387.qdnd