Hành trình “đòi” lại chồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Đùng một cái, mình phát hiện ông xã có con riêng trên Sơn Tây. Khóc lóc chán, mình bèn bàn bạc với mẹ chồng lén lên gặp vợ con riêng của ông ấy”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=127719