Hàng loạt công trình trường học bị bỏ hoang

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tại huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình), trong khi học sinh phải ngồi học trong những ngôi nhà rách nát thì có quá nhiều công trình trường học kiên cố xây dở dang, bị bỏ hoang năm này sang năm khác...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200839/20080922224424.aspx