Hàn Quốc và Mỹ đối thoại về lộ trình OPCON

    Báo VTC News
    Gốc

    Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đối thoại quân sự mới nhằm đề ra lộ trình chuyển giao quyền chỉ huy quân sự thời chiến cho quân đội Hàn Quốc (OPCON) và thảo luận các vấn đề an ninh song phương.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/259515/Default.aspx