Hai kỷ lục quốc gia mới được lập

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, đã có 2 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107593&sub=136&top=46