Hai con hổ

Báo VOV
Gốc

Mỗi khi bị suy sụp, tôi lại nhớ rằng, trong lịch sử, chân lý và tình yêu luôn chiến thắng. Những kẻ chỉ biết dựa vào sức mạnh mà thiếu tình yêu cuối cùng đều thất bại.

Nguồn VOV: https://vov.vn/podcast/hat-giong-tam-hon/hai-con-ho-post1062677.vov