Hai chính đảng tuyên bố chiến thắng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Cả Ngoại trưởng Tzipi Livni và lãnh đạo đảng cứng rắn đối lập Benjamin Netanyahu đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tại Israel.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/196858