Hà Tĩnh: Khởi tố 3 cán bộ phá rừng đầu nguồn Kẻ Gỗ

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ phá rừng đầu nguồn Kẻ Gỗ là  Lê Tự Kỳ, nguyên Trưởng ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ; Nguyễn Trọng Hải, nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 3, Nguyễn Trọng Hảo, nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 6.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/11/78194.cand