Hà Nội xếp thứ ba cả nước về Chỉ số CCHC

Theo công bố của Bộ Nội vụ về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, TP. Hà Nội xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đạt 91,43%) và là năm thứ 2 liên tiếp đạt kết quả này.

Kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2023 các tỉnh, thành phố được phân theo 2 nhóm. Trong đó, nhóm A, đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên, có 7 tỉnh, thành phố; nhóm B, đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90%, có 56 tỉnh, thành phố.

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC với kết quả đạt 92,18% và đây là lần thứ 6, Quảng Ninh giữ vị trí này. Xếp vị trí thứ 2 là thành phố Hải Phòng và thứ 3 là thành phố Hà Nội. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Hà Nội duy trì thứ hạng này.

Công bố của Bộ Nội vụ về hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) cho thấy, Hà Nội tăng 9 bậc, vươn lên xếp thứ 21/63 địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, kết quả CCHC trong năm 2023 mà các địa phương đạt được là khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Theo đánh giá, Chỉ số CCHC của các tỉnh, thành phố đã trở lại quỹ đạo tăng trưởng tích cực, giá trị trung bình năm 2023 đạt 86,98%, cao hơn 2,19% so với năm 2022; đây là lần thứ 5 liên tiếp có Chỉ số CCHC của các địa phương đạt giá trị trung bình trên 80%.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ha-noi-xep-thu-ba-ca-nuoc-ve-chi-so-cchc-233050.htm