Hà Nội xây dựng kho học liệu dùng chung

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng kho học liệu dùng chung của ngành, trong tháng 1 này, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị lựa chọn những giáo án điện tử, phầm mềm dạy học, tư liệu điện tử tiêu biểu gửi về Sở.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/155674