Hà Nội: Vẫn chưa sửa xong đường bị hỏng do lũ lụt

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mặc dù UBND TP Hà Nội đã có quyết định trích hơn 40 tỷ đồng để khẩn cấp chỉnh trang, cải tạo, sửa chữa lại các tuyến đường bị hư hỏng nặng do ngập lụt và theo kế hoạch, đến cuối tháng 11-2008 Hà Nội sẽ hoàn thành toàn bộ kế hoạch...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=120344