Hà Nội: Tồn tại một "đội quản lý trật tự" vô thừa nhận

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Một đội tự xưng là "đội quản lý trật tự" của Ga Long Biên lại không nằm dưới sự quản lý của nhà ga. Khi có những sự việc như đội quản lý đánh người nhà hành khách, có những động vô văn hóa, dọa nạt hành khách đi tàu thì hành khách chỉ biết kêu... trời!

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/10/25/213626.tno