Hà Nội tăng phí sử dụng hè, lề đường, bến bãi mặt nước

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 148 áp dụng mức thu phí mới đối với tổ chức, cá nhân sử dụng  hè, lề đường, bến, bãi, mặt nước để kinh doanh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113315&sub=127&top=39