Hà Nội: Số thí sinh đăng ký vào các trường CĐ tăng so với năm 2007

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo một cán bộ của Sở GD-ĐT Hà Nội thì năm nay số lượng hồ sơ ĐKDT của thí sinh tự do giảm nhưng bù lại lượng hồ sơ ĐKDT ở các trường THPT lại tăng mạnh. Số thí sinh đăng ký vào các trường CĐ cũng tăng so với năm 2007.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=54796