Hà Nội sẽ xây dựng vị trí hệ thống camera giám sát xong trong tháng 4/2024

Hà Nội yêu cầu khảo sát nhu cầu cần triển khai lắp đặt camera tại nhà ga, bến xe, sân bay, chợ, ngân hàng…xong trước 31/3/2024 để xây dựng vị trí chung, tổng thể cho hệ thống camera của thành phố...

Đó là nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch số 67/KH-UBND mới được ban hành của UBND TP Hà Nội việc rà soát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu triển khai hệ thống camera giám sát, xây dựng vị trí chung, tổng thể cho hệ thống camera của thành phố.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đánh giá tổng thể thực trạng triển khai, quản lý, sử dụng hệ thống camera nhằm đưa ra được vị trí chung, tổng thể, thống nhất về mặt kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, kết nối liên thông nâng cao hiệu quả đầu tư, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; làm cơ sở xây dựng Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung của Thành phố, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, tránh trùng lắp, lãng phí.

Theo kế hoạch, UBND TP giao các Sở, Ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan hoàn thành trước 31/3/2024 việc: tổ chức khảo sát, phân tích, đánh giá toàn diện hiện trạng hệ thống 2 camera giám sát phục vụ công tác quản lý, giám sát, điều hành giao thông và quản lý quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, xử lý vi phạm hành chính, quản lý trật tự văn minh đô thị, môi trường…tại các đơn vị thuộc thành phố và đơn vị liên quan có lắp đặt camera giám sát trên địa bàn;

Từ đó đưa ra các phương án khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, quản lý, giám sát, điều hành, đảm bảo thống nhất đồng bộ, tránh trùng lắp, lãng phí, mất mỹ quan đô thị;

Tổ chức khảo sát nhu cầu cần triển khai lắp đặt camera tại tất cả các khu vực thuộc địa bàn quản lý (như các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh quốc gia, công trình mang tính biểu tượng, biểu trưng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; các tuyến giao thông, các địa điểm công cộng, giải trí; các địa điểm phục vụ dân sinh như: nhà ga, bến xe, sân bay, chợ, siêu thị, khách sạn, khu công nghiệp, ngân hàng…) bảo đảm tránh trùng lắp, tận dụng tối đa hệ thống đang có.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao, các đơn vị đề xuất nhu cầu về áp dụng, tích hợp công nghệ thông minh, AI vào hệ thống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và hiệu quả trong đầu tư.

Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND TP, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng và nhu cầu triển khai hệ thống camera giám sát, xây dựng vị trí chung, tổng thể cho hệ thống camera của thành phố;

Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị; kịp thời tham mưu UBND TP tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hoàn thành trước 15/4/2024.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-se-xay-dung-vi-tri-he-thong-camera-giam-sat-xong-trong-thang-42024-post568048.antd