Hà Nội mùa sấu về

Sấu không chỉ là thức quà giản dị trong đời sống của người Hà Nội mà còn là một nét chấm phá của văn hóa ẩm thực của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ha-noi-mua-sau-ve-ar879044.html