Hà Nội lỡ hẹn với vị trí "đầu tàu"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua việc giao thẩm quyền xét xử mới về hình sự và dân sự cho 219 TAND cấp huyện bắt đầu từ ngày 1/11/2007.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=26894