Hà Nội lấy ý kiến người dân về quản lý hoạt động bán hàng rong

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - UBND thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến người dân về dự thảo kế hoạch thực hiện quy định quản lý hoạt động bán hàng rong. Theo đó, việc lấy ý kiến kết thúc vào ngày 30-3.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117461&sub=127&top=39