Hà Nội kiện toàn BCĐ cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai TP

    1 đăng lạiGốc

    (HNM) -UBND TP Hà Nội vừa có quyết định 2196/QĐ-UBND kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) cứu trợ, khắc phục hậu quả lũ, bão, thiên tai TP Hà Nội. BCĐ có 14 thành viên.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/170377