Hà Nội kiên quyết với lấn chiếm di tích

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Việc di chuyển các đơn vị, hộ dân ra khỏi khuôn viên khu vực I các di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn Hà Nội là một trong những vấn đề trọng tâm của UBND TP thời gian này để thực hiện chương trình “Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=71888