Hà Nội: Không chúc tết cấp trên, cấm biếu tặng quà tết lãnh đạo

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu không tổ chức thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp và nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp bằng mọi hình thức.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có Chỉ thị số 17-CT/TU về việc tổ chức phục vụ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu không tổ chức thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của thành phố thăm, chúc tết cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã và đảng ủy trực thuộc; nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp bằng mọi hình thức; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thường vụ Thành ủy Hà Nội nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp bằng mọi hình thức

Thường vụ Thành ủy Hà Nội nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp bằng mọi hình thức

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trực tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ tết, không để bị động, bất ngờ...

NGUYỄN QUỐC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//ha-noi-khong-chuc-tet-cap-tren-cam-bieu-tang-qua-tet-lanh-dao-861842.html