Hà Nội: Khảo sát tổng thể hệ thống camera giám sát tập trung của thành phố

Hà Nội yêu cầu các đơn vị đánh giá toàn diện hiện trạng hệ thống camera giám sát phục vụ công tác quản lý, giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự, quản lý trật tự văn minh đô thị…

Camera giám sát vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng Công an. (Ảnh: TTXVN)

Camera giám sát vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng Công an. (Ảnh: TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về rà soát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu triển khai hệ thống camera giám sát, xây dựng vị trí chung, tổng thể cho hệ thống camera của thành phố.

Kế hoạch nhằm đánh giá tổng thể thực trạng triển khai, quản lý, sử dụng hệ thống camera để đưa ra được vị trí chung, tổng thể, thống nhất về mặt kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, kết nối liên thông nâng cao hiệu quả đầu tư, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô; làm cơ sở xây dựng Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung của thành phố, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, tránh trùng lắp, lãng phí.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức khảo sát, phân tích, đánh giá toàn diện hiện trạng hệ thống camera giám sát phục vụ công tác quản lý, giám sát, điều hành giao thông và quản lý quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, xử lý vi phạm hành chính, quản lý trật tự văn minh đô thị, môi trường… tại các đơn vị thuộc thành phố và đơn vị liên quan có lắp đặt camera giám sát trên địa bàn thành phố, từ đó, đưa ra các phương án khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, quản lý, giám sát, điều hành, đảm bảo thống nhất đồng bộ, tránh trùng lắp, lãng phí, mất mỹ quan đô thị.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức khảo sát nhu cầu cần triển khai lắp đặt camera tại tất cả các khu vực thuộc địa bàn quản lý ((như các mục tiêu, công trình quan trọng về An ninh Quốc gia; công trình mang tính biểu tượng, biểu trưng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; các tuyến giao thông, các địa điểm công cộng, giải trí; các địa điểm phục vụ dân sinh như: nhà ga, bến xe, sân bay, chợ, siêu thị, khách sạn, khu công nghiệp, ngân hàng…) bảo đảm tránh trùng lắp, tận dụng tối đa hệ thống đang có.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao đề xuất nhu cầu về áp dụng, tích hợp công nghệ thông minh, AI vào hệ thống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và hiệu quả trong đầu tư. Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng và nhu cầu triển khai hệ thống camera giám sát, xây dựng vị trí chung, tổng thể cho hệ thống camera của thành phố.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và Đề cương gửi kèm Kế hoạch về Công an thành phố Hà Nội để tổng hợp, báo cáo kết quả khảo sát làm cơ sở xây dựng vị trí chung, tổng thể hệ thống camera. Hoàn thành trước 31/3/2024.

“Công an Thành phố đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị, kịp thời tham mưu thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, hoàn thành trước 15/4/2024,” Kế hoạch nêu rõ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-khao-sat-tong-the-he-thong-camera-giam-sat-tap-trung-cua-thanh-pho-post929417.vnp