Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2019

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch phối hợp, hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất TP Hà Nội năm 2019 nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế các bon thấp.

Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức sự kiện phát động, hưởng ứng chiến dịch vào ngày 9-3 tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; phối hợp tổ chức đêm sự kiện Giờ trái đất 2019, từ 20h đến 21h30 ngày 30-3, tại khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Để thực hiện tốt chiến dịch, thành phố đã phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành. Cụ thể, Sở Công Thương Hà Nội là đơn vị thường trực, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tham mưu thành phố xây dựng kế hoạch tham gia chiến dịch; phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững (Bộ Công Thương), Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện này. Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện công tác truyền thông về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, dán áp phích tuyên truyền về Chiến dịch Giờ trái đất 2019...

Thanh Hải

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/927184/ha-noi-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-2019