Hà Nội: Học sinh vừa học vừa trông vữa rơi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trường được xây dựng cách đây gần 50 năm. Tường vôi, sân trường, phòng học... đã xuống cấp theo thời gian. Vữa trên tường có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=37368