Hà Nội dự định ban hành bộ danh mục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính thống nhất

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Báo cáo mới nhất tổng kết về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2008 và nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2009 của UBND TP Hà Nội xác định, năm 2009, TP sẽ ban hành bộ danh mục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thống nhất trên toàn địa bàn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/192750