Hà Nội đẹp và chưa đẹp | 19/05/2024

Người dân cả nước hướng về lăng Bác; Nơi Bác Hồ viết bản tuyên ngôn độc lập; Thí điểm mô hình xử lý rác thải cồng kềnh; Ga Hà Đông trở thành nơi xả rác... là những tin chính trong bản tin hôm nay.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ha-noi-dp-va-chua-dp-19-05-2024-238740.htm