Hà Nội: Chấn chỉnh dạy và học tại các trường sau Tết Mậu Tý

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Trong ngày 12 và 13-2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã kiểm tra tình hình dạy và học ở một số quận, huyện trên địa bàn thành phố sau nghỉ Tết Mậu Tý.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.giaoduc.29666.qdnd