Hà Nội bổ sung danh mục lập quy hoạch phân khu 4 khu công nghiệp

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc bổ sung danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Danh mục được bổ sung bao gồm 4 đồ án: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn (thuộc các xã Minh Trí, Tân Dân của huyện Sóc Sơn) có quy mô 302,8ha. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Đông Anh (thuộc các xã Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh của huyện Đông Anh), quy mô 300ha. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Bắc Thường Tín (thuộc các xã Liên Phương, Văn Bình, Ninh Sở và Văn Phú của huyện Thường Tín), quy mô 112ha và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Phụng Hiệp (thuộc các xã Tô Hiệu, Thắng Lợi, Nghiêm Xuyên và Dũng Tiến của huyện Thường Tín), quy mô 174,8ha.

UBND Thành phố giao Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức lập 4 quy hoạch nói trên. Thời gian lập quy hoạch dự kiến kéo dài từ năm 2023 - 2025. Ranh giới, quy mô các quy hoạch được xác định cụ thể trong giai đoạn lập quy hoạch.

Huy Trung

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ha-noi-bo-sung-danh-muc-lap-quy-hoach-phan-khu-4-khu-cong-nghiep-348951.html