Hạ gục Rapidshare, Megaupload và mọi trang download

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Cách dùng GhostSurf (Tác giả đã giới thiệu trên http://hurl.to/0KW) vẫn tỏ ra hiệu quả nhưng sẽ hoàn hảo hơn khi chúng ta dùng "Song kiếm hợp bích" Tunnelier + Proxifier được giới thiệu

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=13843