Hà Giang nơi cổng trời

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Bất ngờ. Đó là cảm giác của rất nhiều người yêu kiến trúc sau khi đã đặt chân tới Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh…những vùng đất rất gần với miền Trời...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/khonggian/2008/03/14/025726/1765