Gương Bảo vệ dân phố tiêu biểu

Ông Nguyễn Văn Phi – Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Phước Vĩnh, thành phố Huế có hơn 24 năm gắn bó với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/video/ban-tin/guong-bao-ve-dan-pho-tieu-bieu-1874217.html