Gruzia: Phe đối lập bất đồng khi chọn ứng viên Tổng thống

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Căng thẳng và bất đồng đã lập tức nảy sinh trong phe đối lập ngay sau khi ông Levan Gachechiladze, 43 tuổi, nghị sỹ Quốc hội được chọn làm ứng cử viên ra tranh cử chức Tổng thống vào ngày 5/1/2008.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/11/78918.cand