Gruzia bí mật yêu cầu các tổ chức quốc tế không giúp đỡ Nam Ossetia

    Gốc

    VIT - Lãnh đạo Tbilisi đã bí mật yêu cầu các tổ chức quốc tế không viện trợ nhân đạo cho Nam Ossetia và không góp phần tái thiết cho nước Cộng hòa này, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin khẳng định hôm 16/9.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/52271/default.aspx