Google tập tọe làm game online

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Tạo room, làm avatar phong cách, chat với cả cộng đồng..., tất cả có trong công cụ tích hợp Lively, mở ra một hướng mới cho game nhập vai.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/10/3B9AE922