Google ra mắt chatbot Bard

Trong nỗ lực cạnh tranh với những đối thủ nặng ký như Microsoft về công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, Google ngày 21/3 đã cho ra mắt công cụ trò chuyện (chatbot) Bard tại 2 thị trường Anh và Mỹ.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/google-ra-mat-chatbot-bard-73838.htm