Google nâng cấp Gmail, Google Apps

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Google đã thêm tính năng chat có tiếng và có hình (voice & video chat) cho dịch vụ Gmail hôm 11/11/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12117&chnlid=20&t=pcolarticle